O inštitutu

Poglej več

Inštitut za biomedicinske vede je bil ustanovljen kot prva raziskovalna enota Medicinske fakultete Univerze v Mariboru. Od ustanovitve leta 2005 aktivno združuje klinične in predklinične strokovnjake doma in v tujini z namenom razvijanja novih terapevtskih, diagnostičnih in drugih tehnologij ter premikanja meja raziskovanja tako na fakulteti kot v širši regiji.

Danes se skupina osredotoča predvsem na regenerativno medicino, tako v smislu iskanja naprednih sistemov za dostavo zdravil in bolnikom prijaznih rešitev za oskrbo ran kot tudi v smislu razvoja in vitro modelov tkiv in bolezni, ki prinašajo novo razumevanje patofiziologije ter omogočajo razvoj novih terapij in personalizirane medicine. Naše poslanstvo je iskanje konkretnih rešitev za pereče klinične probleme, pri čemer iščemo skupne rešitve v sodelovanju s kliničnimi in industrijskimi partnerji. V zadnjem času se je naše delo razširilo tudi v smer translacijske medicine, ki bo prinesla konkretne koristi za bolnike.

Za uspešno reševanje izzivov, ki zahtevajo interdisciplinarni pristop, skupina združuje strokovno znanje s področij (bio)medicine, celične in molekularne biologije, (pato)fiziologije, farmacije ter znanosti o materialih in aditivnih tehnologij. Zahvaljujoč najsodobnejši raziskovalni infrastrukturi, ki je na voljo na Medicinski fakulteti Univerze v Mariboru, lahko celovito izvajamo tudi kompleksne eksperimente. To vključuje opremo za pripravo, karakterizacijo in oblikovanje materialov, celične kulture v 2D in 3D okoljih ter širok nabor analitičnih metod za ocenjevanje rasti in razvoja celičnih kultur na različnih ravneh – od molekul do tkiv.

Poglej ekipo inštituta

Inštitut v številkah

Raziskovalcev in strokovnjakov
Uspešno izvedenih projektov
Objavljenih strokovnih publikacij

Bodoči sodelavec/sodelavka

Študent(ka)/raziskovalec(ka)

Motiviran, proaktiven, timski igralec, ki ga zanima biomedicinski inženiring in/ali sorodne teme, kot so znanost o materialih, celična in molekularna biologija, regenerativna medicina itd. Nekdo, ki se želi učiti in se želi pridružiti navdušeni, prijazni in interdisciplinarni ekipi kot magistrski, doktorski ali podoktorski kandidat.

Pridružite se nam!

Povezovanje z industrijo.

Storitvene aktivnosti, ki jih ponujamo industriji

Priprava premazov iz (bio) polimerov

Priprava 3D tiskanih struktur iz (bio) polimerov

Kemijska in strukturna karakterizacija izdelkov iz (bio) polimerov

Študije biokompatibilnosti

Razvoj in vitro modelov humanih tkiv in bolezni

Razvoj farmakoloških dostavnih sistemov

Testiranje farmakoloških učinkovin naravnega in sinteznega izvora

Testiranje farmakoloških in toksičnih učinkov različnih fizikalnih in kemijskih dejavnikov

Biokemijske analize bioloških vzorcev

Razvoj in testiranje (bio)senzorjev

Partnerji