Projekti

Poglej več

Referenčna številka

MIZŠ: 5442-1/2018/59

 

Koordinacija

Boštjan Vihar (vodja projekta), Tatjana Golob (koordinatorica na MFUM), Uroš Maver (vodja raziskovalne skupine)

Trajanje

1.4.2019 – 31.3.2022

Referenčna številka

MIZŠ: 5442-1/2018/60

Koordinacija

Jan Rožanc (vodja projekta), Tatjana Golob (koordinatorica na MFUM) Uroš Maver (vodja raziskovalne skupine)

Trajanje

1.4.2019 – 31.3.2022

Referenčna številka

Koordinacija

Jernej Vajda (vodja projekta), Boštjan Vihar (nadzornik projekta), Uroš Maver (vodja raziskovalne skupine)

Trajanje

2021-2022

Referenčna številka

P3-0036

Koordinacija

Jan Rožanc (vodja projekta), Uroš Maver (vodja raziskovalne skupine) 

Trajanje

1.4.2020 – 31.3.2022 

Referenčna številka

MIZŠ: 5442-1/2018/57  

Koordinacija

Tanja Zidarič (vodja projekta), Tatjana Golob (koordinatorica na MFUM), Uroš Maver (vodja raziskovalne skupine)

Trajanje

1.4.2019 – 31.3.2022

Referenčna številka

IRP – 2018/01-10 

Koordinacija

Iztok Takač (vodja projekta), Uroš Maver (vodja skupine na MF), Rajko Kavalar (vodja skupine na oddelku za patologijo)

Trajanje

2018 – 2021 (3 leta) 

Referenčna številka

IRP – 2018/01-19 

Koordinacija

Darja Arko (vodja projekta), Uroš Maver (vodja skupine na MF), Rajko Kavalar (vodja skupine na oddelku za patologijo)

Trajanje

2018 – 2021 (3 leta) 

Bodoči sodelavec/sodelavka

Študent(ka)/raziskovalec(ka)

Motiviran, proaktiven, timski igralec, ki ga zanima biomedicinski inženiring in/ali sorodne teme, kot so znanost o materialih, celična in molekularna biologija, regenerativna medicina itd. Nekdo, ki se želi učiti in se želi pridružiti navdušeni, prijazni in interdisciplinarni ekipi kot magistrski, doktorski ali podoktorski kandidat.

Pridružite se nam!

Povezovanje z industrijo.

Storitvene aktivnosti, ki jih ponujamo industriji

Priprava premazov iz (bio) polimerov

Priprava 3D tiskanih struktur iz (bio) polimerov

Kemijska in strukturna karakterizacija izdelkov iz (bio) polimerov

Študije biokompatibilnosti

Razvoj in vitro modelov humanih tkiv in bolezni

Razvoj farmakoloških dostavnih sistemov

Testiranje farmakoloških učinkovin naravnega in sinteznega izvora

Testiranje farmakoloških in toksičnih učinkov različnih fizikalnih in kemijskih dejavnikov

Biokemijske analize bioloških vzorcev

Razvoj in testiranje (bio)senzorjev

Partnerji