Razvoj pametnega senzorja za sočasno merjenje glukoze in inzulina

Referenčna številka

MIZŠ: 5442-1/2018/57 

Financiranje, program, razpis

Naložbo (konkretno operacijo) sofinancirata Republika Slovenija (MIZŠ) in Evropska Unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj. Operativni program za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014 – 2020. Javni razpis za spodbujanje raziskovalcev na začetku kariere 2.1. 

Sodelujoče organizacije

Strip’s, d.o.o. 

Koordinacija

Tanja Zidarič (vodja projekta), Tatjana Golob (koordinatorica na MFUM), Uroš Maver (vodja raziskovalne skupine)

Trajanje

1.4.2019 – 31.3.2022 

Nazaj na seznam

Kratek opis projekta

Razvoj biosenzorja, ki bo s sočasnimi meritvami dveh ključnih parametrov, udeleženih pri metabolizmu glukoze, pripomogel k boljšemu nadzoru in obvladovanju sladkorne bolezni. 

 

Zastavljeni cilji

  • Oblikovanje 3D ogrodij in njihovo modificiranje z biološko aktivnimi molekulami (imobilizacija encimov, specifičnih protiteles).
  • Izdelavo glukozne in inzulinske platforme biosenzorja.
  • Izvajanje in vitro testov za oceno varnosti in učinkovitosti končnega prototipa biosenzorja in njegovih zaščitnih prevlek.