Razvoj pametnega senzorja za sočasno merjenje glukoze in inzulina

Referenčna številka

MIZŠ: 5442-1/2018/57 

Financiranje, program, razpis

Naložbo (konkretno operacijo) sofinancirata Republika Slovenija (MIZŠ) in Evropska Unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj. Operativni program za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014 – 2020. Javni razpis za spodbujanje raziskovalcev na začetku kariere 2.1. 

Logotip ministrstva za izobraževanje znanost in šport in evropskega sklada za regionalni razvoj

Sodelujoče organizacije

Strip’s, d.o.o. 

Strips logotip

Koordinacija

Tanja Zidarič (vodja projekta), Tatjana Golob (koordinatorica na MFUM), Uroš Maver (vodja raziskovalne skupine)

Trajanje

1.4.2019 – 31.3.2022 

Nazaj na seznam

Kratek opis projekta

Razvoj biosenzorja, ki bo s sočasnimi meritvami dveh ključnih parametrov, udeleženih pri metabolizmu glukoze, pripomogel k boljšemu nadzoru in obvladovanju sladkorne bolezni. 

 

Kožni senzor ki zaznava električne tokove in napetost in jih spreminja v vrednosti glukoze v krvi

Zastavljeni cilji

  • Oblikovanje 3D ogrodij in njihovo modificiranje z biološko aktivnimi molekulami (imobilizacija encimov, specifičnih protiteles).
  • Izdelavo glukozne in inzulinske platforme biosenzorja.
  • Izvajanje in vitro testov za oceno varnosti in učinkovitosti končnega prototipa biosenzorja in njegovih zaščitnih prevlek.
Skip to content