Načrt za okrevanje in odpornost (NOO)

Referenčna številka

Št. Pogodbe C3330-22-953012 z dne 23. 12. 2022; št. NRP 3330-22-3525

Financiranje, program, razpis

Urad Republike Slovenije za okrevanje in odpornost

Sodelujoče organizacije

CHMGF, Inštitut za Fiziologijo

Koordinacija

red. prof. dr. Uroš Potočnik in doc. Helena Sabina Čelešnik, PhD (ZDA)

Projektna Skupina IBV

dr. Uroš Maver, dr. Lidija Gradišnik, dr. Jan Rožanc,
dr. Boštjan Vihar, dr. Tanja Zidarič

Trajanje

1.1.2023 – 31.12.2025

Nazaj na seznam

Zelena in digitalna biomedicinska znanja za interdisciplinarno medfakultetno do-izobraževanje študentov ter zaposlenih v biotehnoloških/biomedicinskih podjetjih ali zdravstvu, z namenom učinkovitejšega vključevanja v trg dela

Kratek opis projekta

Načrt za okrevanje in odpornost (NOO) je nacionalni program reform in naložb, katerega cilj je ublažiti gospodarske in socialne posledice pandemije covida-19 v Sloveniji ter prispevati k ciljem evropskega načrta REPowerEU za zmanjšanje odvisnosti od ruskih fosilnih goriv in pospešitev zelenega prehoda. Načrtovani ukrepi bodo do leta 2026 podprli dolgoročno trajnostno rast in naslovili izzive zelenega ter digitalnega prehoda. Slovenski NOO bo skupaj z načrti drugih držav članic prispeval k spodbujanju ekonomske, socialne in teritorialne povezanosti Evropske unije.

Vsebine pilotnih projektov se navezujejo na cilje trajnostnega razvoja Združenih narodov, da do leta 2030 pridobijo znanje in veščine, potrebne za spodbujanje trajnostnega razvoja, med drugim tudi z vključevanjem okolijskih in podnebnih vprašanj v visokošolsko izobraževanje, ki ob hkratni uporabi digitalnih tehnologij kot dodatnih močnih omogočevalcev zelenega prehoda pospešuje trajnostno ravnanje pri razvoju in uporabi digitalnih rešitev.

Projekt, ki izvaja Medicinska fakulteta Univerze v Mariboru se osredotoča na hiter razvoj novih biomedicinskih tehnologij, kot so multi-omske tehnologije ter in vitro modeli. Mlade želimo opolnomočiti za konkurenčnost v farmacevtski industriji, biotehnološki industriji, v kliničnih laboratorijih, in javnozdravstvenih ustanovah. Tehnologije kot so sekvenciranje naslednje generacije (NGS), gensko testiranje in farmakološki testi postajajo del rutinskega dela in (pred)klinične diagnostike. To zahteva interdisciplinarno usposabljanje zaposlenih, čemur javne ustanove in podjetja s težavo sledijo. Z našimi izobraževanji bomo reševali to potrebo in opolnomočili posameznike z znanjem za interdisciplinarno delo in zeleni prehod. 

Izobraževanja ki jih nudimo na IBV

Vsa Izobraževanja

Skip to content