Oprema

Poglej več
3D rentgenski nanomikroskop Zeiss Xradia Versa 620
3D rentgenski nanomikroskop Zeiss Xradia Versa 620

3D rentgenski nanomikroskop Zeiss Xradia Versa 620, za napredno digitalno vizualizacijo oblike in notranje strukture vzorcev širokega nabora materialov z možnostjo segmentacije različnih faz ter z ločljivostjo na sub-mikronskem nivoju. To omogoča preučevanje tako bioloških vzorcev, polimerov, kovin in drugih materialov ter metamaterialov. Dodatno funkcionalnost sistema omogoča in-situ sistem za kvazistatično mehansko preizkušanje vzorcev s pomočjo kompresijskih in nateznih testov za preučevanje deformacije vzorcev ob mehanskih obrementivah.

Nakup opreme sta sofinancirala Republika Slovenija, Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.

3D bioprinting

Vitaprint,
 IRNAS Ltd, Slovenia

3D Bioprinter

Prilagodljiv sistem za 3D biotisaknje s tremi posameznimi iztiskalnimi glavami (pnevmatska, ogrevana) in dvema trikanalnima mikrofluidnima tiskalniškima glavama (pnevmatska). Rutinsko se uporablja za izdelavo ogrodij z uporabo hidrogelov, polimernih raztopin ali termoplastičnih polimerov.

Invertni mikroskop Leica DMI6000B z avtomatizirano mizico in Okolabovim inkubatorjem za celične culture

Leica Microsystems, Nemčija

Invertni mikroskop Leica DMI6000B z avtomatizirano mizico in Okolabovim inkubatorjem za celične culture
Invertni mikroskop Leica DMI6000B z avtomatizirano mizico in Okolabovim inkubatorjem za celične kulture omogoča slikanje ter sledenje živih celic s kombinacijo zajema slik v svetlem polju, faznem kontrastu in epifluorescenco. Omogoča časovno sledenje s prostorskim in časovnim šivanjem pridobljenih slik visoke ločljivosti v X,Y in Z koordinatah z možnostjo 3D rekonstrukcije vzorcev. Integriran Okolabov inkubator zagotavlja nadzorovane pogoje za gojenje celic za dolgoročno ohranjanje bioloških vzorcev v mikroskopu, kar je idealno za poskuse diferenciacije tkiv in druge biomedicinske aplikacije.

Automatični Franz Difuzijski Celični Sistem 

Logan Sytem 912-6,
Logan Instruments Corp., USA
Automatični Franz Difuzijski Celični Sistem

Standardni sistem, zasnovan za simulacijo transdermalnega in lokalnega načina aplikacije zdravilnih učinkobin ter uporabe na odprtih ranah. Omogoča uporabo pri aplikacijah manjših količin (5 do 15 ml).

Slikovna pretočna citometrija

Amnis Imagestream X mkII, EMD Millipore, USA
Slikovna pretočna citometrija

Slikovna pretočna citometrija, ki združuje običajno pretočno citometrijo z večkanalno vizualizacijo celic.

New Generation Sequencer

MiSeq™ System,

Illumina, USA

Sekvenator Nove Generacije

Sistem MiSeq je integriran instrument, ki izvaja klonsko pomnoževanje, sekvenciranje genomske DNK in analizo podatkov s klicanjem baz, poravnavo, klicanjem različic in poročanjem v enem samem postopku.

xMAP Multiplex Immunoassay System

MAGPIX,
 Luminex, USA

xMAP Multipleksni Imunoanalizni Sistem

Sistem MAGPIX omogoča multipleksiranje do 50 različnih testov v enem reakcijskem volumnu in odčitavanje 96-delčne plošče v samo 60 minutah.

Arc HPLC system

Waters 1525,
 Waters Corp., USA

Arc HPLC sistem

Ločevanje, identifikacija in kvantifikacija sestavin v raztopini.

Atomic force microscopy

Logan Sytem 912-6,
 Logan Instruments Corp., USA

Mikroskop na atomsko silo

Mikroskopija na atomsko silo (AFM) je napredna slikovna tehnika, ki se uporablja za vizualizacijo in manipulacijo površin na nano ravni z visoko natančnostjo. Za razliko od običajne svetlobne mikroskopije deluje AFM s skeniranjem ostre konice sonde po površini vzorca, pri čemer zaznava majhne sile med konico in atomi ali molekulami na površini. Ta metoda omogoča opazovanje topografije, morfologije in mehanskih lastnosti površin v nanometrskem merilu.

ICP-OES

Agilent 5110 VDV,
 USA

ICP OES naprava

Analiza elementov v sledovih v različnih tekočih vzorcih.

Quantitative real-time PCR

QuantStudio 12K Flex,
 Applied Biosystems, USA

qPCR naprava

Visoko zmogljiva platforma PCR, ki omogoča različne metode za odkrivanje genov, analizo izražanja genov, analizo genetskih variacij in potrjevanje podatkov matrike.

Biochemical analysis

Cobas c 111,
 Roche, Switzerland

Biokemijski analizator

Kompaktna rešitev za testiranje klinične kemije v laboratorijih, ki opravijo do 50 vzorcev na dan ali do 25.000 testov na leto.

Cryostat 

Cryostar NX50,
 Thermo Scientific, USA

Kriostat

Cryostar NX50 je kriostat primeren za hitro in dobro nadzorovano pripravo histoloških rezov mikronskega obsega. Prilagodljiva, pregledna zasnova in vmesnik zagotavljata uporabniku prijazno izkušnjo in hitro uporabo instrumenta.

Infrardeča spektroskopija

Cary 630 FTIR,
 Agilent Technologies, USA

Sistem za ocenjevanje spektroskopskih lastnosti snovi, vidnih v IR področju (identifikacija snovi in spremljanje strukturnih sprememb v realnem času)

UV/VIS spectrofotometrija

1. Cary 60 UV/VIS, Agilent Technologies, USA
 2. NanoDrop™ 2000, Thermo Fisher Scientific

1. Sistem za določanje koncentracije snovi v raztopini in kinetike procesov, ki potekajo v tekočem stanju.

2. Spektrofotometer z mikroobjemom, ki se uporablja za količinsko določanje in ocenjevanje čistosti DNK, RNK, beljakovin in drugih snovi.

Digitalna hidravljična stiskalnica

CrushIR,
PIKE Technologies, UK

Laboratorijska stiskalnica za proizvodnjo majhnih serij tablet

Spin-coating system

SPIN-150i-NPP,
 S.P.S. Vertriebs GmbH, Germany

Sodoben vrtinčni premazovalnik za natančno pripravo tankih plasti, uporaben zlasti za pripravo vseh vrst prevlek (tudi večplastnih) za različne aplikacije, npr. modelne obloge za rane.

Inverted optical microscope

Axiovert 40,
 Zeiss, Germany

Invertirani optični mikroskop za uporabo v celičnih kulturah.

Microplate reader

Varioskan,
 Thermo Fisher Scientific

Hitro določanje fluorescence, luminiscence itd. velikega števila vzorcev.

Cell analyzer

MUSE,
 EMD Millipore, USA

Števec in analizator celic z vsestranskimi možnostmi uporabe. Uporablja se lahko za razvoj lastnih metod ali uporabo komercialnih kompletov za testiranje različnih pojavov, povezanih s celicami (npr. fagocitoza, apoptoza, …).

Western blot

BenchPro™ 4100 Card Processing Station,
 Thermo Fisher Scientific

Za avtomatizirano obdelavo rutinskih korakov obdelave tekočin za protokole Western Blot (analiza proteinov).

pH, O2 meter

pH, 02, temperature microsensor, Unisense Denmark

Elektroda pH in O2 z velikostjo konice 10 µm omogoča hitro in zanesljivo nedestruktivno merjenje pH in kisika z visoko prostorsko ločljivostjo v različnih mikrookoljih.

Partnerji

Skip to content