Asist. Dr.
Tanja Zidarič

Podoktorska raziskovalka

Mikrobiologinja, ki se je po spletu okoliščin znašla na področju (bio)zaznavanja in tkivnega inženirstva. Razvija in preučuje nove strategije za oblikovanje biosenzorjev za zaznavanje biološko pomembnih analitov ter umetnih modelov naravnih tkiv za boljše razumevanje bioloških procesov. Pri svojem delu poskuša združiti pridobljeno znanje s področij mikrobiologije, senzorike in tkivnega inženirstva za ustvarjanje novih biomedicinskih aplikacij. Med doktorskim študijem je eno leto delala kot gostujoča znanstvenica na kalifornijski univerzi v San Diegu. 

Skip to content