Integracija 3D biotiska in ‘organ-na-čipu’ nosilcev za tkivni inženiring tankega črevesa

Financiranje, program, razpis

Naložbo (konkretno operacijo) sofinancirata Republika Slovenija (MIZŠ) in Evropska Unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj. Operativni program za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014 – 2020. Javni razpis za spodbujanje raziskovalcev na začetku kariere 2.1.

Logotip ministrstva za izobraževanje znanost in šport in evropskega sklada za regionalni razvoj

Sodelujoče organizacije

IRNAS d.o.o.

Irnas Logotip

Koordinacija

Boštjan Vihar (vodja projekta), Tatjana Golob (koordinatorica na MFUM), Uroš Maver (vodja raziskovalne skupine)

Trajanje

1.4.2019 – 31.3.2022 

Nazaj na seznam

Kratek opis projekta

Referenčna številka

MIZŠ: 5442-1/2018/59

Krovni namen tega projekta je izdelati in-vitro model sluznice tankega črevesa človeka, ki bo oponašal fiziologijo nativnega tkiva in omogočal ponovljivo izdelavo za nadaljnje raziskave fiziologije, farmakologije in toksikologije tankega črevesa, hkrati pa bo predstavljal pomemben mejnik na poti do regenerativne medicine črevesa s transplantati. Po trenutnem stanju tehnike se za zgoraj omenjene raziskave uporablja preproste, enoslojne celične modele Caco2, ki fiziologije sluznice ne odražajo v zadostni meri.

In vitro model črevesja

Zastavljeni cilji

  • Karakterizacija in priprava biomaterialov za tkivno inženirstvo
  • Priprava stabilnih celičnih (ko)kultur črevesnega absorpcijskega epitela ter pod njim ležeče vaskulature
  • Priprave naprednih formulacij celic in sintetičnega ECM (skupaj bioink) za 3D biotiskanje
  • Optimizacija postopkov za 3D biotiskanje
  • Izdelava tkivnih nosilcev, ki geometrijsko oponašajo nativna tkiva
  • Gojenje in analitika in-vitro tkivnih nosilcev
Skip to content