Kompleksen in vitro model kože z vključeno in vitro plastjo kosti za testiranje ne-invazivnih glukoznih senzorjev

Financiranje, program, razpis Javnei razpis za (so)financiranje raziskovalnih projektov za leto 2022 – ARRS

Partnerske organizacije

FS UM, FKKT UM, Siatlab GmbH

Koordinacija 

Tina Maver

 

Trajanje

1.10.2022 – 30.9.2024  

Nazaj na seznam

Kratek opis projekta

Referenčna številka 

L7-4494

RZ uporabo napredne metod kot sta 3D bio-tisk in core/shell tiskanje bomo razvili nov in vitro model človeške kože, ki bo zmožen simulirati vse pomembne plasti kože v vsej njihovi fiziološki kompleksnosti. Kot tak bo omogočal in vitro testiranja, ki bodo omogočila pridobitev zelo zanesljivih rezultatov brez žrtvovanja živali na različnih področjih (učinkovitost ne-invazivnih senzorjev, meritve farmacevtskih/kozmetičnih pripravkov na koži). Ker je razvoj ne-invazivnih senzorjev v razmahu in slednji potrebujejo za svoje delovanje ploskev za odboj (v telesu je to kost), bomo dodatno pod model kože vključili in vitro plast kosti na medicinskem jeklu, ki bo zagotovila možnost učinkovitega testiranja ne-invazivnih senzorjev. V model bodo vključene sledeče plasti: i) epidermis s keratinociti, ii) dermis s fibroblasti, iii) podkožje z adipociti iv) plast in vitro kosti in v) pretočni sistem, sestavljen iz žil z vključenimi endotelijskimi celicami. Črpalke priključene na 3D tiskane žile bodo omogočile simulacijo fiziološkega/patološkega krvnega pretoka v koži. Vse vključene plasti bodo simulirale kompleksnost kože ne le preko vključenih celic, pač pa tudi s posnemanjem biokemijskih lastnosti (uporaba materialov, ki gradijo zunajcelični matriks v koži), 3D strukture (vključitev nanofibrilirane celuloze, ki dokazano posnema strukturo, podobno zunajceličnemu matriksu) in fizioloških lastnosti (simuliranje krvnega pretoka). Tako kompleksen in vitro model kože bo omogočal primerljivo in vitro testiranje in vivo testiranjem na/preko/v koži. MF UM je koordinator projekta in bo vključena v vse delovne sklope projekta, pri čemer ji bosta z določenimi metodami v podporo partnerici FS UM in FKKT UM.

Slika: GRAFIČNI POVZETEK PROJEKTA