Doc. Dr.
Marko Milojević

Podoktorski raziskovalec

Marko je docent za področje Farmakologije in toksikologije ter predava več predmetov na Medicinski fakulteti. Na inštitutu dela tudi kot podoktorski raziskovalec, pri čemer je večina njegovih raziskovalnih prizadevanj usmerjena v razvoj mikrofiziološke platforme in 3D tiskanih biomimetičnih nosilcev za modeliranje endokrine trebušne slinavke in vitro.

Po končanem magisteriju na Fakulteti za farmacijo in podiplomskem študiju s področja biomedicinske tehnologije je njegovo znanje na stičišču (pato)fiziologije, aditivne proizvodnje, naprednih materialov in tkivnega inženirstva. Kadar se ne ukvarja z običajnimi raziskovalnimi zadevami v laboratoriju ali pisanjem člankov, s sodelavci rad debatira o aktualnih, perečih vprašanjih in poskrbi, da se celotna skupina dobro nasmeji.

Bodoči sodelavec/sodelavka

Študent(ka)/raziskovalec(ka)

Motiviran, proaktiven, timski igralec, ki ga zanima biomedicinski inženiring in/ali sorodne teme, kot so znanost o materialih, celična in molekularna biologija, regenerativna medicina itd. Nekdo, ki se želi učiti in se želi pridružiti navdušeni, prijazni in interdisciplinarni ekipi kot magistrski, doktorski ali podoktorski kandidat.

Pridružite se nam!

Povezovanje z industrijo.

Storitvene aktivnosti, ki jih ponujamo industriji

Priprava premazov iz (bio) polimerov

Priprava 3D tiskanih struktur iz (bio) polimerov

Kemijska in strukturna karakterizacija izdelkov iz (bio) polimerov

Študije biokompatibilnosti

Razvoj in vitro modelov humanih tkiv in bolezni

Razvoj farmakoloških dostavnih sistemov

Testiranje farmakoloških učinkovin naravnega in sinteznega izvora

Testiranje farmakoloških in toksičnih učinkov različnih fizikalnih in kemijskih dejavnikov

Biokemijske analize bioloških vzorcev

Razvoj in testiranje (bio)senzorjev

Skip to content