Izr. Prof. Dr.
Matej Štuhec

Raziskovalec

Matej Štuhec je izredni profesor iz klinične farmacije in raziskovalec na Medicinski fakulteti Univerze v Mariboru. Prav tako poučuje klinično farmacijo na Fakulteti za farmacijo, Univerza v Ljubljani, ter je aktivno vključen v klinično prakso kot specialist klinične farmacije in vodja bolnišnične lekarne v Psihiatrični bolnišnici Ormož.

Njegove raziskave se osredotočajo na resnične klinične farmacevtske storitve, psihofarmakologijo in predpisovanje zdravil s strani farmacevtov. Poleg tega deluje kot pomočnik urednika International Journal of Clinical Pharmacy (Springer, SCI) in urednik raziskovalnih številk v Frontiers in Psychiatry (Frontiers, SCI). Je reden recenzent s več kot 250 recenzijami, vključno revijama Lancet in Lancet Psychiatry. V zadnjem desetletju je bil aktivno vključen v več pomembnih raziskovalnih in pilotnih projektov in zakonodajnih sprememb v Sloveniji na področju klinične farmacije. Ključen projekt je: ‘Model sodelovanja med farmacevtom in splošnim zdravnikom v Sloveniji – od raziskav do novih storitev’, ki je bil uspešno preoblikovan v novo zdravstveno storitev  v Sloveniji, dostopno vsem Slovenkam in Slovencem.

Je aktivno vključen v združenja, povezana s psihiatrijo in farmacijo, vključno z Evropskim psihiatričnim združenjem (EPA). Trenutno je namestnik vodje Sekcije za psihofarmakologijo pri Evropskem psihiatričnem združenju (EPA) in skupine za duševno zdravje pri Evropskem združenju za klinično farmacijo (ESCP). V preteklosti je imel številna plenarna predavanja na številnih simpozijih, ki jih je gostilo Evropsko združenje za klinično farmacijo (ESCP) leta 2021, 2022 in 2023, kot tudi na različnih medicinskih kongresih, kot je Evropski psihiatrični kongres.

Matej Štuhec

Bodoči sodelavec/sodelavka

Študent(ka)/raziskovalec(ka)

Motiviran, proaktiven, timski igralec, ki ga zanima biomedicinski inženiring in/ali sorodne teme, kot so znanost o materialih, celična in molekularna biologija, regenerativna medicina itd. Nekdo, ki se želi učiti in se želi pridružiti navdušeni, prijazni in interdisciplinarni ekipi kot magistrski, doktorski ali podoktorski kandidat.

Pridružite se nam!

Povezovanje z industrijo.

Storitvene aktivnosti, ki jih ponujamo industriji

Priprava premazov iz (bio) polimerov

Priprava 3D tiskanih struktur iz (bio) polimerov

Kemijska in strukturna karakterizacija izdelkov iz (bio) polimerov

Študije biokompatibilnosti

Razvoj in vitro modelov humanih tkiv in bolezni

Razvoj farmakoloških dostavnih sistemov

Testiranje farmakoloških učinkovin naravnega in sinteznega izvora

Testiranje farmakoloških in toksičnih učinkov različnih fizikalnih in kemijskih dejavnikov

Biokemijske analize bioloških vzorcev

Razvoj in testiranje (bio)senzorjev

Skip to content