Nov mikrofiziološki sistem z integriranimi biomimetičnimi nosilci kot napreden model endokrine trebušne slinavke in vitro

Financiranje, program, razpis

Javni razpis za (so)financiranje raziskovalnih projektov za leto 2022 – ARRS

Koordinacija

Marko Milojević

Trajanje

1.10.2022 – 30.9.2024 

Nazaj na seznam

Kratek opis projekta

Referenčna številka

Z3-4529

Razvili bomo novo mikrofiziološko platformo, optimizirano za integracijo 3D-tiskanih biomimetičnih nosilcev z in situ vgrajenimi Langerhansovimi otočki trebušne slinavke, za modeliranje endokrine trebušne slinavke in vitro. Pristop prvič združuje 3D tiskane biomimetične nosilce, ki se inkubirajo v dinamičnih okoljskih pogojih mikrofiziološkega sistema. Razvit sistem bo z zagotavljanjem strukturnih, mehanskih in biokemičnih zahtev podpiral optimalno vitalnost in funkcionalnost otočkov ter sočasno zagotavljal fiziološko ustrezne mikrookoljske pogoje in stalno difuzijo hranil, metabolitov in ključnih topnih dejavnikov, kar bo privedlo do nastanka kompleksnih biokemičnih gradientov, potrebnih za njihovo dolgoročno endokrino delovanje.

Vloga MF:

Uporaba naprednih tehnik biomedicinskega inženirstva (3D bioprinting, tiskanje core/shell, mikrofiziološki sistemi) in sistematičnih funkcionalnih analitičnih metod (npr., merjenje proinflamatornih kemokinov z multipleksno metodo ELISA, nanotomografija, konfokalno slikanje dinamike kalcija na “umetnih tkivnih rezinah”) za izdelavo in validacijo novega modela endokrine trebušne slinavke in vitro.

Slika: Shematski prikaz podoktorskega projekta. 

Shematski prikaz predvidenih delovnih sklopov projekta, od razvoja in 3D biotiska naprednih biomimetičnih celičnih nosilcev s vključenimi Langerhansovimi otočki in situ, preko njihove vključitve in dolgoročne inkubacije v dinamičnem okolju mikrofiziološkega sistema, do uporabe naprednih analiznih tehnik za funkcionalno analizo otočkov in validacijo sistema in vitro.