Razvoj in testiranje celičnih linij z namenom proučevanja trojno negativnega raka dojk

Referenčna številka

IRP – 2018/01-10 

Financiranje, program, razpis

Naložbo financira Univerzitetni klinični center Maribor (UKC MB) v sklopu internih raziskovalnih razpisov.

Sodelujoče organizacije

UKC Maribor

Univerzitetni Klinični Center Maribor logotip

Koordinacija

Iztok Takač (vodja projekta), Uroš Maver (vodja skupine na MF), Rajko Kavalar (vodja skupine na oddelku za patologijo) 

Trajanje

2018 – 2021 (3 leta) 

Nazaj na seznam

Kratek opis projekta

Rak dojk (RD) je vodilni vzrok smrti in obolevnosti v razvitih državah in državah v razvoju. Bolezen je heterogena z multifaktorsko etiologijo in številnimi morfološkimi in klinično-patološkimi razlikami v posameznih podtipih. Pri približno 15 % bolnic rak dojk ne izraža nobenih receptorjev in v tem primeru govorimo o trojno negativnem raku dojk (TNRD). TNRD je molekularno heterogena skupina s slabo prognozo in njegove značilnosti so raznolike. Zdravljenje te vrste raka je posledično lahko zelo zahtevno. Za nadaljnje raziskave in določitev statistično značilnih biomolekularnih faktorjev kot tudi najprimernejših zdravil je potrebno imeti primerne pogoje za raziskovanje. Prvi korak so kvalitetne celične linije. Samo študijo smo zastavili več-nivojsko, pri čemer bo vsak nivo gradil na spoznanjih prejšnjega nivoja v smeri izgradnje reprezentativnega funkcionalnega in vitro modela raka dojk. 

Zastavljeni cilji

  • Izdelava kvalitetnega protokola za izolacijo celične linije TNRD.
  • Izolacija in karakterizacija izoliranih celic iz tkiva TNRD bolnice.
  • Pridobitev celičnih linij, njihova primerjava in zadostna kvaliteta za komparativno analizo naše linije s standardno linijo RD. Ob obetavnih rezultatih se lahko delo nadgradi s testi viabilnosti.

Do sedaj objavljeni prispevki naše skupine: 

PREGLEDNI ČLANKI:

  1. SKOK, Kristijan, GRADIŠNIK, Lidija, MAVER, Uroš, KOZAR, Nejc, SOBOČAN, Monika, TAKAČ, Iztok, ARKO, Darja, KAVALAR, Rajko. Gynaecological cancers and their cell lines. Journal of Cellular and Molecular Medicine. Apr. 2021, vol. 25, issue 8, str. 3680-3698, ilustr. ISSN 1582-4934. https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/jcmm.16397, https://doi.org/10.1111/jcmm.16397, DOI: 10.1111/jcmm.16397. [COBISS.SI-ID 54283267], [JCR, SNIP, WoS, Scopus]
  2. SKOK, Kristijan, MAVER, Uroš, GRADIŠNIK, Lidija, KAVALAR, Rajko, SOBOČAN, Monika, TAKAČ, Iztok. Humane celične linije raka dojk = Human breast cancer cell lines. Zdravniški vestnik : glasilo Slovenskega zdravniškega društva. [Tiskana izd.]. 2019, letn. 88, št. 9/10, str. 427-443, d79-d81, ilustr. ISSN 1318-0347. https://vestnik.szd.si/index.php/ZdravVest/article/view/2842/2453, DOI: 10.6016/ZdravVestn.2842. [COBISS.SI-ID 6814271]

KRATKI ZNANSTVENI PRISPEVEK: 

  1. SKOK, Kristijan, GRADIŠNIK, Lidija, ČELEŠNIK, Helena Sabina, POTOČNIK, Uroš, KAVALAR, Rajko, TAKAČ, Iztok, MAVER, Uroš. Isolation and characterization of the first Slovenian human triple-negative breast cancer cell line. The breast journal. [Online ed.]. Feb. 2020, vol. 26, iss. 2, str. 328-330, ilustr. ISSN 1524-4741. https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/tbj.13695, DOI: 10.1111/tbj.13695. [COBISS.SI-ID 6854207] 

STROKOVNI ČLANEK: 

  1. SKOK, Kristijan, TAKAČ, Iztok, KAVALAR, Rajko, GRADIŠNIK, Lidija, MILOJEVIĆ, Marko, MAVER, Uroš. Simple protocol for effective preparation of breast cancer cell cultures for possible 3D tumor modeling. EPNOE newsletter. Sep. 2019, no. 51, str. 7-8, ilustrhttps://www.epnoe.eu/sites/default/files/51st%20EPNOE%20Newsletter-September%202019_1.pdf. [COBISS.SI-ID 6773567]
Skip to content