Razvoj in testiranje celičnih linij z namenom proučevanja vpliva CO2 na rak endometrija

Referenčna številka

 MIZŠ: IRP – 2018/01-19

Financiranje, program, razpis

Naložbo financira Univerzitetni klinični center Maribor (UKC Maribor) v sklopu internih raziskovalnih razpisov.

Sodelujoče organizacije

UKC Maribor

Univerzitetni Klinični Center Maribor logotip

Koordinacija

 Darja Arko (vodja projekta), Uroš Maver (vodja skupine na MF), Rajko Kavalar (vodja skupine na oddelku za patologijo)

Trajanje

2018 – 2021 (3 leta)  

Nazaj na seznam

Kratek opis projekta

V primeru raka endometrija smo z zdravljenjem lahko uspešni le, kadar malignom odstranimo radikalno z varnostnim robom zdravega tkiva. Zdravljenje raka endometrija je zahtevno in obsežno, pušča pa trajne in neugodne telesne in psihične posledice. V zadnjem času se uvaja laparoskopski način operiranja, ki je imel pred kratkim v primerjavi s klasičnim pristopom več prednosti (manjše brazgotine, manj krvavitev, krajša doba hospitalizacije).

Opravljene so bile raziskave, ki so primerjale preživetje in izid zdravljenja bolnic z začetnim stadijem raka materničnega vratu (IA1-IB1) ob uporabi laparoskopskega ali odprtega kirurškega pristopa. Ugotovljeno je bilo, da je laparoskopska tehnika povezana s statistično pomembno višjo stopnjo ponovitve bolezni in nižjo stopnjo celokupnega preživetja. Vzrok za takšno eklatantno razliko v stopnji preživetja je trenutno neznan. Šestkrat večja stopnja umrljivosti bolnic, ki je posledica uporabe drugega operativnega pristopa, v današnjem času v ginekološki onkologiji ni sprejemljiva. Morebiten razlog je izpostavitev celic ogljikovemu dioksidu, ki služi kot distenzijski medij pri minimalno invazivnem posegu. Študija je zastavljena več-nivojsko, pri čemer bo vsak nivo gradil na spoznanjih prejšnjega nivoja v smeri izgradnje reprezentativnega funkcionalnega in vitro modela raka endometrija.

Zastavljeni cilji

  • Priprava modelnih in vitro modelov na osnovi kupljenih celičnih linij endometrija – 2D modeli, 3D modeli, uporaba insertov.
  • Izdelava kvalitetnega protokola za izolacijo celične linije. 
  • Izolacija in karakterizacija izoliranih celic iz tkiva endometrija bolnice.
  • zgradnja funkcionalnega in vitro modela raka endometrija.
  • Analiza vpliva gojenja naše celične linije ob različnih stopnjah CO2 in zadostna kvaliteta za komparativno analizo naše linije s standardno linijo raka endometrija.

Do sedaj objavljeni prispevki naše skupine: 

PREGLEDNI ČLANKI:


  1. SKOK, Kristijan, GRADIŠNIK, Lidija, MAVER, Uroš, KOZAR, Nejc, SOBOČAN, Monika, TAKAČ, Iztok, ARKO, Darja, KAVALAR, Rajko. Gynaecological cancers and their cell lines. Journal of Cellular and Molecular Medicine. Apr. 2021, vol. 25, issue 8, str. 3680-3698, ilustr. ISSN 1582-4934. https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/jcmm.16397, https://doi.org/10.1111/jcmm.16397, DOI: 10.1111/jcmm.16397. [COBISS.SI-ID 54283267], [JCR, SNIP, WoS, Scopus]
  2. SKOK, Kristijan, MAVER, Uroš, GRADIŠNIK, Lidija, KOZAR, Nejc, TAKAČ, Iztok, ARKO, Darja. Endometrial cancer and its cell lines. Molecular biology reports. 2020, vol. 47, iss. 2, str. 1399-1411, ilustr. ISSN 1573-4978. https://link.springer.com/content/pdf/10.1007/s11033-019-05226-3.pdf, DOI: 10.1007/s11033-019-05226-3. [COBISS.SI-ID 6890047]
Skip to content