Razvoj in testiranje celičnih linij z namenom proučevanja vpliva CO2 na rak endometrija

Referenčna številka

 MIZŠ: IRP – 2018/01-19

Financiranje, program, razpis

Naložbo financira Univerzitetni klinični center Maribor (UKC Maribor) v sklopu internih raziskovalnih razpisov.

Sodelujoče organizacije

UKC Maribor

Koordinacija

 Darja Arko (vodja projekta), Uroš Maver (vodja skupine na MF), Rajko Kavalar (vodja skupine na oddelku za patologijo)

Trajanje

2018 – 2021 (3 leta)  

Nazaj na seznam

Kratek opis projekta

V primeru raka endometrija smo z zdravljenjem lahko uspešni le, kadar malignom odstranimo radikalno z varnostnim robom zdravega tkiva. Zdravljenje raka endometrija je zahtevno in obsežno, pušča pa trajne in neugodne telesne in psihične posledice. V zadnjem času se uvaja laparoskopski način operiranja, ki je imel pred kratkim v primerjavi s klasičnim pristopom več prednosti (manjše brazgotine, manj krvavitev, krajša doba hospitalizacije).

Opravljene so bile raziskave, ki so primerjale preživetje in izid zdravljenja bolnic z začetnim stadijem raka materničnega vratu (IA1-IB1) ob uporabi laparoskopskega ali odprtega kirurškega pristopa. Ugotovljeno je bilo, da je laparoskopska tehnika povezana s statistično pomembno višjo stopnjo ponovitve bolezni in nižjo stopnjo celokupnega preživetja. Vzrok za takšno eklatantno razliko v stopnji preživetja je trenutno neznan. Šestkrat večja stopnja umrljivosti bolnic, ki je posledica uporabe drugega operativnega pristopa, v današnjem času v ginekološki onkologiji ni sprejemljiva. Morebiten razlog je izpostavitev celic ogljikovemu dioksidu, ki služi kot distenzijski medij pri minimalno invazivnem posegu. Študija je zastavljena več-nivojsko, pri čemer bo vsak nivo gradil na spoznanjih prejšnjega nivoja v smeri izgradnje reprezentativnega funkcionalnega in vitro modela raka endometrija.

Zastavljeni cilji

  • Priprava modelnih in vitro modelov na osnovi kupljenih celičnih linij endometrija – 2D modeli, 3D modeli, uporaba insertov.
  • Izdelava kvalitetnega protokola za izolacijo celične linije. 
  • Izolacija in karakterizacija izoliranih celic iz tkiva endometrija bolnice.
  • zgradnja funkcionalnega in vitro modela raka endometrija.
  • Analiza vpliva gojenja naše celične linije ob različnih stopnjah CO2 in zadostna kvaliteta za komparativno analizo naše linije s standardno linijo raka endometrija.

Do sedaj objavljeni prispevki naše skupine: 

PREGLEDNI ČLANKI:


  1. SKOK, Kristijan, GRADIŠNIK, Lidija, MAVER, Uroš, KOZAR, Nejc, SOBOČAN, Monika, TAKAČ, Iztok, ARKO, Darja, KAVALAR, Rajko. Gynaecological cancers and their cell lines. Journal of Cellular and Molecular Medicine. Apr. 2021, vol. 25, issue 8, str. 3680-3698, ilustr. ISSN 1582-4934. https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/jcmm.16397, https://doi.org/10.1111/jcmm.16397, DOI: 10.1111/jcmm.16397. [COBISS.SI-ID 54283267], [JCR, SNIP, WoS, Scopus]
  2. SKOK, Kristijan, MAVER, Uroš, GRADIŠNIK, Lidija, KOZAR, Nejc, TAKAČ, Iztok, ARKO, Darja. Endometrial cancer and its cell lines. Molecular biology reports. 2020, vol. 47, iss. 2, str. 1399-1411, ilustr. ISSN 1573-4978. https://link.springer.com/content/pdf/10.1007/s11033-019-05226-3.pdf, DOI: 10.1007/s11033-019-05226-3. [COBISS.SI-ID 6890047]