Vpliv geometrije, morfologije in kemizma materialov na diferenciacijo zarodnih celic

Referenčna številka

MIZŠ: 5442-1/2018/59

Financiranje, program, razpis

Naložbo (konkretno operacijo) sofinancirata Republika Slovenija (MIZŠ) in Evropska Unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj. Operativni program za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014 – 2020. Javni razpis za spodbujanje raziskovalcev na začetku kariere 2.1.

Logotip ministrstva za izobraževanje znanost in šport in evropskega sklada za regionalni razvoj

Sodelujoče organizacije

IRNAS d.o.o.

Irnas Logotip

Koordinacija

Jan Rožanc (vodja projekta), Tatjana Golob (koordinatorica na MFUM), Uroš Maver (vodja raziskovalne skupine)

Trajanje

1.4.2019 – 31.3.2022 

Nazaj na seznam

Kratek opis projekta

Cilj projekta je razviti platformo več različnih printabilnih bioinkov za 3D tisk materialov in zarodnih celic hkrati. Pri tem se dodatno posvečamo protokolom analize pripravljenih materialov v smislu določanja sprememb v fenotipu pred in po vgradnji ter med samo rastjo celic v različnih časovnih obdobjih po 3D tisku.

Namen omenjenega je dvojen, in sicer na eni strani razumeti kako lahko z spremenjenim kemizmom, morfologijo in strukturo 3D natisnjenih materialov vplivamo na fenotip zarodnih celic, kar bi lahko vodilo do številnih novih terapevtskih možnosti na področju regenerativne medicine, ter po drugi na podlagi optimizacije protokolov spremljanja sprememb fenotipa razumeti orkestracijo delovanja zarodnih celic preko njihove komunikacije parakrinoavtokrino ter na populaciji celic znotraj nekega okolja (npr. scaffold). Tovrstna dognanja bodo bistveno prispevala k razvoju področja regenerativne medicine in morebiti tudi povečala možnosti bodočih produktov za hitrejšo implementacijo v klinično prakso.  

Slikovna prikazen procesa dela projekta. Različni biomaterjali in celice se skupaj zmešajo vnesejo v t3D tiskalnik in natiskajo celični tkivnih ogrodij ki se v prihodnosti lahko uporabljajo za človeška tkiva.

Zastavljeni cilji

  • Priprava stabilnih celičnih kultur zarodnih celic  
  • Priprave naprednih formulacij celic in sintetičnega ECM (skupaj bioink) za 3D biotiskanje  
  • Optimizacija postopkov za 3D biotiskanje  
  • Izdelava tkivnih nosilcev, ki geometrijsko oponašajo nativna tkiva (npr. kosti, hrustanec)  
  • Gojenje in analitika in-vitro tkivnih nosilcev 
Skip to content